print
Rezultatele alegerii şefului catedrei Tehnologii informaţionale
26.10.2012
Accesări: 2467

Senatul ASEM în şedinţa din 24 octombrie 2012 prin vot secret a ales în funcţia de şef al catedrei Tehnologii informaţionale pe conf.univ.dr. Anatol Prisăcaru. Va dorim, dle conf.univ.dr. A.Prisăcaru, succese în noua funcţie, astfel ca profesorii catedrei să fie pregătiţi pentru a ţine noile cursuri la specialităţile Tehnologii informaţionale şi Securitata informaţională.

Decanat CSIE

Tel (+373 22) 40-29-72
Fax (+373 22) 22-19-68
Copyright © 2018 Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Toate drepturile rezervate.