Prima / Prezentare / Sindicatul Academiei de Studii Economice din Moldova Tipar
Sindicatul Academiei de Studii Economice din Moldova

Președintele Sindicatului lucrătorilor din Învățămîntul Public și Știință din Republica Moldova este Dumitru Ivanov. Sindicatul ASEM a fost constituit in anul 1991, odată cu fondarea Academiei. Primul președinte al Comitetului sindical al ASEM a fost conf.univ.dr. Mihai Serbușcă. Actualmente organizația sindicală a ASEM este condusă de către conf.univ.dr. Mihai Paic.
Din numărul total al lucrătorilor A.S.E.M., 98,5% sunt membrii sindicali.

Comitetul sindical al ASEM este alcătuit din 17 persoane și are următoarea structură organizatorică: 

   - conferința sindicală;
   - comitetul sindical;
   - președintele Comitetului sindical;
   - birouri sindicale - 15.

Activitățile de bază ale sindicatelor A.S.E.M. sunt:
   - protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor;
   - organizarea seminarelor privind mișcarea sindicală;
   - contribuirea la organizarea manifestărilor care au loc în incinta A.S.E.M.;
   - organizarea echipelor sportive A.S.E.M. și participarea la universiada "Sănătatea" ( din 1998 o data la doi ani);
   - organizarea matineelor și seratelor de sărbători;
   - organizarea odihnei lucrătorilor și copiilor în tabăra de vară etc.

La Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) membrii sindicali reprezintă 99% din numărul total al colaboratorilor. 

Biroul Sindical al colaboratorilor Facultății CSIE are următoarea structură:

   - președintele biroului sindical - Irina Oriol, dr., lector superior la catedra Statistică și Previziune Economică;
   - biroul sindical al facultății - din 4 membri:
      · Irina Oriol, dr., lector superior la catedra Statistică și Previziune Economică;
      · Baractari Anatol, dr., asistent catedra Cibernetică și Informatică Economică;
      · Balcan Vladimir, dr., conf. la catedra Matematică și Econometrie;
      · Zacon Elena, laborant superior la catedra Bazele Informaticii Economice.

Tel. Comitetului sindical ASEM 22-74-21

Tel. Biroului sindical Facultatii CSIE 22-98-83

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta