Prima / Specialități / Statistică şi Previziune Economică Tipar
Statistică și Previziune Economică

Conţinutul procesului de studii la specialitatea 367.1 “Statistică şi previziune economică” este determinat de planul de învăţământ, aprobat de Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova şi coordonat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi de programele analitice ale disciplinelor elaborate de catedre.

Planul de învăţământ asigură o corelaţie optimă în predarea disciplinelor care pot fi grupate în trei categorii: cele care asigură o pregătire generală şi fundamentală, cele care asigură o pregătire economică generală şi disciplinele care asigură pregătirea de specialitate.
În scopul consolidării cunoştinţelor teoretice şi dezvoltării abilităţilor practice, la anul trei este prevăzută realizarea practicii de producţie şi de licenţă.

Studiile se finalizează cu susţinerea a două examene de licenţă: Teorie economică şi Statistică şi a tezei de licenţă. Absolvenţilor li se conferă titlul de licenţiat în economie la specialitatea “Statistică şi previziune economică” şi li se eliberează diplomă de licenţă.
Specialistul “Statistică şi previziune economică” integrează cunoştinţele economice cu cele în domeniul statisticii şi previziunii economice. Aceasta prevede cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea activităţilor economice, cunoştinţe în domeniul statisticii şi informaticii pentru analiza economico-statistică a datelor şi efectuarea de prognoze, de asemenea pentru efectuarea de sondaje, atât de necesare oricărui domeniu.

Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi:

 • A efectua studiul analitic şi a comentariilor ce ţin de activitatea structurilor social – economice;
 • A cerceta diferite domenii prin metoda sondajului şi utilizarea lui în economie;
 • A aplica metodologia de calcul în elaborarea pronosticului indicilor de bază ai activităţii unităţilor social – economice;
 • A formula unele pronosticuri reale la nivelul micro şi macroeconomic;
 • A studia analitic fenomenele economice şi sociale cu caracter de masă.

Cerinţe faţă de specialist. Specialistul cu studii superioare în trebuie să cunoască:

 • ştiinţele economice fundamentale pentru înţelegerea proceselor economice cum ar fi: economie politică, microeconomie, macroeconomie, management, contabilitate, finanţe, marketing, drept economic etc.
 • ştiinţele fundamentale de bază pentru formarea logicii şi orientării raţionale în cercetare: analiza matematică, algebra liniară, teoria probabilităţii, statistica matematică, metodologia cercetării etc.;
 • ştiinţe fundamentale pentru formarea deprinderilor de analiză şi cercetare a fenomenelor şi proceselor economice: econometrie, modelarea proceselor economice, cercetări operaţionale, previziunea economică.
 • ştiinţe statistice şi informatice pentru analiza şi evaluarea activităţilor social-economice, cum ar fi: statistica macroeconomică, statistica financiar-bancară, statistica internaţională, statistica întreprinderilor, birotica programarea calculatoarelor, sisteme informatice în statistică şi previziune.

Destinaţia specialistului. Specialiştii în “Statistică şi previziune economică” sunt viitorii analişti în problemele economice, în alcătuirea de prognoze în sfera social-economică, precum şi în gestionarea activităţii social-economice şi financiar bancare, care sunt capabili:

 • a analiza corect rezultatele aplicării judicioase a metodelor specifice;
 • a stabili obiective şi posibile direcţii ale dezvoltării ei;
 • a fundamenta diferite decizii;
 • a fundamenta indicatorii necesari cunoaşterii desfăşurării proceselor economice din diferite activităţi şi sectoare ale economiei de la măsurarea potenţialului uman şi material la măsurarea rezultatelor activităţii şi ai eficienţei consumării factorilor de producţie;
 • a disemina rezultatele stării economiei;
 • a interpreta logic informaţia statistică din toate domeniile social – economice.

Disciplinele predate

ANUL I
Teorie economică I 
Statistica descriptivă
Informatica aplicată
Algebra liniară şi analiza matematică
Filosofia
Limba străină I
Educaţia fizică
Programarea calculatoarelor
Teorie economică II
Statistica inferenţială
Probabilităţi şi statistică matematică 
Bazele contabilităţii
Cercetări operaţionale 
Geoeconomia
Limba străină II
ANUL II
Statistica social-economică
Econometrie
Contabilitatea întreprinderii
Corespondenţa economică 
Sisteme informatice în statistică 
Finanţe
Finanţele întreprinderii 
Previziune social-economică.
Econometrie aplicată 
Baze de date 
Sondaje şi anchete
Management
Dreptul afacerilor
Managementul producţiei
ANUL III
Istoria statisticii
Sistemul conturilor naţionale
Analiza economico-financiară
Marketing
Previziunea vânzărilor
Tranzacţii internaţionale
Contabilitatea impozitelor.
Metodologii statistice ale UE
Demografie şi statistică socială
Bazele actuariatului

Specialitatea ofera tinerilor posibilitatea de a deveni specialisti in sfera analiza informatiilor economice si efectuarea sondajelor de opinie. Analiza informatiilor economice este solicitata in toate sectoarele. Aceasta serveste la fundamentarea deciziilor si elaborarea previziunilor economice. Pe parcursul studiilor, studentii urmeaza practica aplicativa la Departamentul de Statistica al Republicii Moldova si in filialele acestuia. 
Se acorda titlul - licentiat in economie.

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta