Prima / Specialități / Informatică Tipar
Caracteristica de calificare a tînărului specialist cu studii superioare în Informatică

 

Profilul: Informatica.
Specialitatea: 444.1 - Informatica.
Calificarea specialistului: Informatician.

1. Notiuni generale. Caracteristica de titlu (calificare) specifica cerintele profesionale si sociale majore catre tinarul specialist cu studii superioare in "informatica" - absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova.
Specialitatea "informatica" integreaza cunostintele aprofundate in informatica moderna cu cele necesare din domeniul de aplicare, prioritar economic. Aceasta prevede cunostinte temeinice pentru intelegerea si utilizarea instrumentarelor moderne informatice in modelarea informationala a proceselor economice si orientarea rationala a proceselor economice in cauza si cunostinte in domeniul informaticii pentru sustinerea eficienta asistata de calculator a proceselor decizionale respective.
Diploma acordata absolventilor la specialitatea "informatica" confirma titlul de "licentiat in informatca".

2. Destinatia specialistului. Specialistul "licentiat in informatca " este instruit ca informatician-analist in problemele de informatizare a proceselor de dirijare, luare decizii in sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si ca specialist-manager in informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice in domeniul informaticii. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati:
1) informatizarea unitatilor economice, inclusiv aspectele ce tin de gestiunea, elaborarea-proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice; elaborarea si implementarea sistemelor informatice in unitatile social-economico; exploatarea si dezvoltarea sistemelor informatice in functiune; dezvoltarea si implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activitatilor economice; cercetarea, elaborarea si aplicarea noilor tehnologii informationale, orientate la un diapazon larg de aplicare; asistarea utilizatorilor in achizitionarea, implementarea si utilizarea produselor informatice; organizarea si instruirea continue a utilizatorilor privind produsele si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate in invatamintul preuniversitar, etc.;
2) elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor in domeniul informatizarii si activitatilor informatice ale unitatilor economico-sociale.

3. Cerinte fata de specialist. Specialistul trebuie sa cunoasca:
1) stiintele informatice pentru crearea, dezvoltarea si mentinerea suportului informatic al activitatilor economico-sociale, cum ar fi: Calculatoare, Birotica, Programarea calculatoarelor, Sisteme de operare, Baze de date, Retele de calculatoare, Sisteme informatice economice, Tehnologii informationale, Pachete de programe aplicative, Inteligenta artificiala si sisteme expert, Economia si organizarea serviciilor informatice etc.
2) stiintele cibernetico-economice pentru cercetarea si orientarea rationala in domeniile de aplicare, cum ar fi: Modelarea proceselor economice, Cibernetica economica, Teoria sistemelor, Cercetari operationale, Teoria deciziilor, Previziune economica etc.;
3) stiintele economice fundamentale pentru intelegerea proceselor economice, cum ar fi: Economie politica, Microeconomie, Macroeconomie, Management, Contabilitate, Finante, Marketing, Banci si Burse de valori, Statistica social-economica, Drept economic etc.;
Specialistul trebuie sa posede deprinderi de executare a activitatilor enumerate in p. 2 si de continua autoperfectionare, tinind cont de dinamica inalta a noilor tehnologii informationale.

Vezi: Lista disciplinelor

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta