Prima / Specialități / Cibernetică şi Informatică Economică Tipar
Caracteristica de calificare a tînărului specialist cu studii superioare în Cibernetică și Informatică Economică

Profilul: Economie.
Specialitatea: 368.1
Cibernetica si Informatica Economica.
Calificarea specialistului: inginer-economist informatician.

 1. Notiuni generale. Caracteristica de titlu (calificare) specifica cerintele profesionale si sociale majore catre tinarul specialist cu studii superioare in "cibernetica si informatica economica" - absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova.
Specialitatea "Cibernetica si informatica economica" integreaza cunostintele economice cu cele in domeniul ciberneticii si informaticii. Aceasta prevede cunostinte economice temeinice pentru intelegerea proceselor economice, cunostinte in domeniul ciberneticii pentru cercetarea si orientarea rationala a proceselor economice in cauza si cunostinte in domeniul informaticii pentru sustinerea eficienta asistata de calculator a proceselor decizionale respective.
Diploma acordata absolventilor la specialitatea "cibernetica si informatica economica" confirma titlul de "licentiat in economie".

2. Destinatia specialistului. Inginerul-economist in "cibernetica si informatica economica" este instruit ca economist-analist in problemele de dirijare, luare decizii in sfera economico-sociala cu utilizarea nemijlocita a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informationale, precum si ca specialist-manager in informatizarea unitatilor economice, activitatea unitatilor economice in domeniul informaticii. Specialistul este pregatit pentru urmatoarele tipuri de activitati:
 1) business-ul informatic; informatizarea unitatilor economice, inclusiv aspectele ce tin de gestiunea, elaborarea-proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice; elaborarea si implementarea sistemelor informatice in unitatile economico-sociale; exploatarea si dezvoltarea sistemelor informatice in functiune; dezvoltarea si implementarea produselor program aplicative, inclusiv a celor necesare conducerii activitatilor economice; cercetarea, elaborarea si aplicarea noilor tehnologii informationale; asistarea utilizatorilor in achizitionarea, implementarea si utilizarea produselor informatice; organizarea si instruirea continue a utilizatorilor privind produsele si tehnologiile informationale noi; predarea disciplinelor de specialitate in invatamintul preuniversitar etc.;     2) cercetarea, modelarea si eficientizarea proceselor economico-sociale; organizarea expertizelor, pregatirea alternativelor de decizii si selectarea fundamentata a deciziilor pentru activitati economice in baza folosirii metodelor si instrumentarelor moderne; elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor in domeniul informatizarii si activitatilor informatice ale unitatilor economico-sociale.

3. Cerinte fata de specialist.Specialistul trebuie sa cunoasca:
1) stiintele economice fundamentale pentru intelegerea proceselor economice, cum ar fi: Economie politica, Microeconomie, Macroeconomie, Management, Contabilitate, Finante, Marketing, Banci si Burse de valori, Statistica social-economica, Drept economic etc.;
2) stiintele cibernetico-economice pentru cercetarea si orientarea rationala a proceselor economice, cum ar fi: Teoria sistemelor, Cercetari operationale, Modelarea proceselor economice, Cibernetica economica, Logica deciziilor, Previziune economica etc.;
3) stiintele informatice pentru crearea, dezvoltarea si mentinerea suportului informatic al activitatilor economico-sociale, cum ar fi: Calculatoare, Birotica, Programarea calculatoarelor, Sisteme de operare, Baze de date, Retele de calculatoare, Sisteme informatice economice, Pachete de programe aplicative, Inteligenta artificiala si sisteme expert, Economia si organizarea serviciilor informatice etc.
Specialistul trebuie sa posede deprinderi de executare a activitatilor enumerate in p. 2 si de continua perfectionare, tinind cont de dinamica inalta a noilor tehnologii informationale.
Specialistul trebuie sa fie in stare sa aplice eficient cunostintele si deprinderile in domeniul ciberneticii si informaticii economice la realizarea activitatilor enumerate in p. 2.

Vezi: Lista disciplinelor

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta