Prima / Știri, evenimente
Știri, evenimente
 
ICT Career Orientation - șanse de angajare pentru viitorii specialiști IT 29.11.2012
Pe data de 5 decembrie, 2012 studenții sunt invitaţi de companiile IT să participe în cadrul ICT Career Orientation, un eveniment dinamic și interactiv, al cărui finalitate constituie o orientarea a tinerilor spre cunoaşterea şi valorificarea oportunităţilor de afirmare şi creştere în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.Deschiderea ofială a evenimentului va avea loc la ASEM bl.A, Aula la orele 9:30.Orientarea se va petrece pe sectiuni de la orele 10:00 pina la 12:50 in Aula bl.A, Aud.411
Accesări: 2964
 
Întâlnirea studenţilor anului 3 cu reprezentanţii companiei Crystal System 06.11.2012
Luni, 12 noiembrie 2012, ora 14.30, în sala de lectură a Bibliotecii ştiinţifice a ASEM B-105 va avea loc întâlnirea studenţilor anului 3 de la ciclul 1 - Licenţă cu reprezentanţii companiei Crystal System. Conf.univ.dr. Răzvan Bologa va prezenta compania Crystal System şi, de asemenea, informaţii despre cursul pregătitor de ABAP, care se va desfăşura în perioada 13 noiembrie - 19 decembrie 2012 în incinta Centrului de Competenţă în Informatică al ASEM (B-409).După încheierea cursului, în baza unui testări ABAP, se
Accesări: 3124
 
Rezultatele alegerii şefului catedrei Tehnologii informaţionale 26.10.2012
Senatul ASEM în şedinţa din 24 octombrie 2012 prin vot secret a ales în funcţia de şef al catedrei Tehnologii informaţionale pe conf.univ.dr. Anatol Prisăcaru. Va dorim, dle conf.univ.dr. A.Prisăcaru, succese în noua funcţie, astfel ca profesorii catedrei să fie pregătiţi pentru a ţine noile cursuri la specialităţile Tehnologii informaţionale şi Securitata informaţională.Decanat CSIE
Accesări: 2561
 
Acte depuse la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef catedră Tehnolgii informaţionale 10.10.2012
La concursul pentru ocuparea funcţiei de şef catedră Tehnolgii informaţionale, anunţat la 7 setembrie 2012, au depus actele:1. Doctor habilitat în informatică, conferenţiar universitar Vitalie Cotelea.2. Dr. în matematică, conferenţiar universitar Anatol Prisăcaru.Unele informaţii din CV-ul candidaţilor.1. Dr.hab., conf.univ. V.Cotelea a absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, specialitatea Matematica aplicată. A susţinut teza de doctor în ştiinţe la specialitatea 05.13.11 "Programarea calculatoarelor electronice" la Universitatea de Stat din Kiev, iar cea de doctor habilitat la specialitatea 01.05.05 "Sisteme informaţionale" - la
Accesări: 2602
 
Olimpiada la Informatică a studenţilor ASEM 21.09.2012
În perioada 25-27 septembrie 2012, va avea loc Olimpiada la Informatică a studenţilor ASEM, etapa 1 (online). Studenţii îşi pot exprima intenţia de participare printr-un email pe adresa sberzan@ase.md , în care vor indica: nume, prenume, facultate, an studii, grupa. Limbajele de lucru: C, C++, Java, Pascal. 
Accesări: 2664
 
Întalnirea Conducerii facultăţii cu studenţii anului I, frecvenţă redusă 12.09.2012
Stimaţi studenţi ai anului I,  Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, frecvență redusă!Decanatul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Vă felicită cu înmatricularea la studii la ASEM. Întâlnirea studenţilor cu conducerea Facultăţii va avea loc la 22 septembrie 2012, ora 1200, blocul B, aud. B-409.Prima sesiune, conform graficului procesului de studii, va avea locde la 22.09.2012 – 03.10.2012.
Accesări: 2613
 
Anuţare concurs pentru ocuparea funcţiei de şef catedră Tehnologii informationale 08.09.2012
Senatul ASEM a anunţat concursul pentru ocuparea funcţiei de şef catedră Tehnologii informationale. Anunţul este publicat şi în ziarul Curierul economic din 7 septembrie 2012. Concursul este unul naţional. Aşteptăm depunerea actelor de către specialişti în domeniu. Termenul limită de depunere a actelor este de 30 de zile din ziua publicării anunţului.Decanat CSIE
Accesări: 2551
 
Repartizarea căminelor 23.08.2012
Repartizarea căminelor studenţilor anului I de la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică va avea loc pe data de 29 august 2012, ora 10.00, aud. B-406. Sunt invitaţi toţi studenţii anului I de la facultate, care au nevoie de cămin.  
Accesări: 2448
 
Întalnirea Conducerii facultăţii cu studenţii anului I 23.08.2012
Stimați studenți ai anului I, Consiliul de Administrație al A.S.E.M. Vă felicită cu înmatricularea în instituția noastră și Vă invită la o întâlnire cu Conducerea A.S.E.M. și a facultății de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, care va avea loc la 1 septembrie 2012 – Ziua Cunoștințelor, în blocul B, Sala de Lectură nr. 5, ora 900.Decanat CSIE
Accesări: 2489
 
О подготовке специалистов ИТ на факультете Экономической кибернетики, Статистики и Информатики Молдавской Экономической Академии (интервью репортера сайта allmoldova.md, Виктории Махим, взятое у декана факультета, профессора Ион Болун, 22 июля 2012) г. 23.07.2012
 В.Махим: „Каковы преимущества вашего ВУЗа по сравнению с другими?”  Проф. И.Болун: К преимуществам МЭА в подготовке ИТ-специалистов относятся:а) лучшая в республике материально-техническая база – 29 лабораторных классов, оборудованных современными компьютерами с выходом в Интернет, Мультимедийный Центр с 70 компьютерами для индивидуальной работы студентов, Центр Компетенции в Информатике с 21 компьютером для специализированных учебных занятий, Лаборатория Информационной Безопасности, Зал для Видеоконференций (проведены студенческие конференции с участием и студентов из США, Румынии и Болгарии), Бизнес Инкубатор (для студентов; около половины фирм –
Accesări: 4242
 
Absolvenţi ai promoţiei CSIE 2012 07.07.2012
 
Accesări: 3227
 
Două specialităţi noi la facultate 25.06.2012
Admiterea la Facultatea CSIE în anul universitar 2012/2013 se va efectua şi la două specialităţi noi: Tehnologii informaţionale şi Securitaeta informaţională.Decanat
Accesări: 3616
 
Înmânarea diplomelor de licenţă, promoţia 2012 18.06.2012
Accesări: 3827
 
Repartizarea căminelor 16.06.2012
Accesări: 3324
 
Felicitări pentru conf.univ. Vitalie Cotelea 21.05.2012
Accesări: 3155
 
Studenţi-restanţieri ai anului III de studii! 09.04.2012
La 27 aprilie 2012 va fi emisă dispoziţia de admitere la susţinerea examenelor de stat şi a tezei de licenţă a studenţilor ce au îndeplinit planul de studii. Studenţii, care nu vor reuşi lichidarea restanţelor până la 27.04.2012, vor fi nevoiţi să repete anul. Decanat CSIE09.04.2012
Accesări: 3535
 
Felicitări pentru drd Eugeniu Gârlă 02.04.2012
Sincere felicitări pentru doctorandul Eugeniu Gârlă cu prilejul susţinerii cu succes, în data de 30 martie 2012, a tezei de doctor în economie „Optimizarea neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative în economie”. La mai mult şi la mai mare!  Decanat CSIE02.04.2012
Accesări: 3329
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta