Chestionar
Care este specialitatea Dvs. preferată?
Statistică și Previziune Economică
Securitatea informațională
Tehnologii informaționale
Management informațional
Informatică aplicată
Informatică
Cibernetică şi Informatică Economică
Arhivă

 

 

 

DECAN
conf.univ., dr. Anatol GODONOAGĂ


Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a fost înfiinţată în 1993. In cadrul celor patru catedre - Cibernetică şi informatică economică, Statistică şi previziune economică, Tehnologii informaţionale şi Matematică - activează 59 cadre didactice, inclusiv 6 profesori universitari şi 32 conferenţiari universitari. Peste 60 % din cursuri sunt asigurate cu materiale didactice publicate de profesorii facultăţii.

 

Colaborări fructuoase sunt realizate cu facultăţi şi catedre similare din SUA (Universitatea Amherst, Massachusetts), Franţa (Universitatea Paris-Dauphine din Paris şi Universitatea din Nantes), Germania (Universitatea din Bochum), România (ASE, Bucureşti; Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi; Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca), Bulgaria (Universitatea Economică din Sviştov),  Ucraina, Rusia şi Polonia. Se intensifică colaborarea, în scopuri de instruire şi transfer tehnologic, cu mediul de afaceri, îndeosebi cu asemenea firme ca: Crystal System, Endava, WizRom Sofware, Est Computer ş.a.

Activitatea profesional-didactica este asigurata de 4 catedre:

catedra "Cibernetică şi informatică economică", Email: ccie_asem@yahoo.com;
catedra "Statistică şi previziune economică", Email:
partaion@ase.md;
catedra "Tehnologii infomaţionale", Email:
bolun@ase.md;
catedra "Matematică", Email:
bunu@ase.md; 

detalii

Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta